Välkommen till Socialdemokraterna

"Svensk socialdemokrati präglas av starkt utvecklat verklighetssinne. Dess politiska verksamhet är inriktad på praktiska och näraliggande mål och detta ofta under stort hänsynstagande till andra klasser och grupper än den partiet i första hand företräder - arbetarklassen". 

När Du blir medlem i socialdemokratiska partiet, kommer Du automatiskt med i en s.k. grundorganisation. Det kan vara en socialdemokratisk förening, kvinnoklubb eller SSU-klubb. Här träffas medlemmarna och diskuterar aktuella frågor, utser representanter till olika organ, har studiecirklar, organiserar temamöten, ordnar festligheter och mycket annat. 

För närvarande finns följande grundorganisationer och resp. ordförande för Härjedalens socialdemokrater:
Funäsdalens s-förening, Gottfrid Jonsson, tel. 0684-241 44 Läs mer
Lillhärdals s-förening, Ingalill Mårtensson, tel. 0680-304 17 Läs mer
Mitthärjedalens s-förening, Maj-Lis Larsson, tel. 0684-107 26 Läs mer
Svegs s-förening, Jonny Springe, tel. 0680-100 96 Läs mer
Svegs kvinnoklubb, Kerstin Stener, tel. 0680-122 22 Läs mer
Ytterhogdals s-förening, Leif Nilsson, tel. 0680-605 41 Läs mer

För perioden 2015–2018 har Härjedalens socialdemokrater utsett fem prioriterade områden. Dessa finner du under fliken Framtidskontrakt.