Styrelse

Styrelsen består av nio personer från olika delar av Härjedalens kommun. Styrelsen sköter det dagliga partiarbetet, valrörelserna, kontakterna med media, nomineringar till olika styrelser, utbildning, medlemsrapporteringen, motioner m.m.

Ordförande: Abbas Khanahmadi, Ångströmsgatan 10, 871 61 Härnösand, tel 070-560 17 05
                                                                                                       tel arb 070-530 01 43
Vice ordförande: Anna-Lena Andersson, Hoavägen 13,840 90 Ytterhogdal, tel 0680-605 93
Kassör: Lina Eklund, Fjällvägen 21, 842 31 Sveg, tel. 070-382 80 40
Sekreterare:Jonny Springe, Egnahemsgatan 15, 842 31 Sveg, tel. 0680-100 96 

Ledamot: Sune Halvarsson, Hedeviken 756, 840 93 Hede, tel. 0684 - 121 39
Ledamot: Gottfrid Jonsson, Tjärnbräcka 15, 840 94 Tännäs, tel. 0684 - 241 44
Ledamot:Stieg Englundh, Villavägen 8, 840 93 Hede, tel. 070-594 16 02
Ledamot: Inga-Lill Mårtensson, Gravarvägen 2, 840 80 Lillhärdal, tel. 0680 - 304 17
Ledamot:
 Leif Hillgren, Sörmovägen 50, 842 31 Sveg, tel. 070-395 43 41
 
Adjungerade ledamöter:
Gunilla Zetterström-Bäcke, Västmovägen 25, 840 80 Lillhärdal, tel. 0680-304 49

Josefin Amundsson, Fjätgatan 35, 842 32 Sveg, tel.073-053 20 03

Lena Bäckelin, Strömgatan 5, 842 33 Sveg, tel. 0680 - 122 24

 
Ersättare:
Göran Påhlson, Fjätgatan 9, 842 32 Sveg, tel. 0680-71 10 72
Solveig Haugen, Storån 474, 840 90 Ytterhogdal, tel. 0680 - 610 12
Tove Dahl, Västmovägen 11, 840 80 Lillhärdal, tel. 0730-53 20 06
Lars-Gunnar Nordlander, Dalagatan 10 A, 842 32 Sveg, tel. 070-258 70 22

Arbetsutskottet:
Ordförande:
 Abbas Khanahmadi, Ångströmsgatan 10, 871 61 Härnösand, tel 070-560 17 05
                                                                                                       tel arb 070-530 01 43

Vice ordförande: Anna-Lena Andersson, Hoavägen 13,840 90 Ytterhogdal, tel 0680-605 93

Kassör: Lina Eklund, Fjällvägen 21, 842 31 Sveg, tel. 070-382 80 40

Sekreterare: Jonny Springe, Egnahemsgatan 15, 842 31 Sveg, tel. 0680-100 96

Revisorer:
Axel Thunell, Herrögatan 20, 842 32 Sveg, tel. 0680 - 71 16 93
Egon Fridh, Ytterberg Sänna 741, 842 92 Sveg, tel. 0680 - 210 12