15/1 AK styrelsemöte

Måndag den 15/1 kl 18.00 på Trosavik i Hedeviken.
Välkommen!