7/12 Svegs S-föreningsmöte

Svegs S-förening har möte torsdag den 7/12 kl 18.00 på Pilgrimskyrkan i Sveg.
Vi bjuder på julficka och gröt.
Varmt välkommen!