Framtidskontrakt för Härjedalen 2015–2018

ETT ATTRAKTIVT HÄRJEDALEN. FÖR ALLA.
Härjedalens socialdemokrater har valt fem prioriterade områden inför pågående mandatperiod. Genom följande punkter anser socialdemokraterna att vi på bästa vis för Härjedalen framåt, detta vill vi arbeta med att genomföra. 

Jobb och företagande
●  En plan för etablering och utveckling inom grön energi och skogsindustri ska utarbetas.
●  Öka sysselsättningen året runt genom att skapa förutsättningar för nyetablering av företag i samverkan med näringslivet.
●  Utlokalisering av tjänster inom Region Jämtland/Härjedalen och statliga myndigheter till kommunen.
●  Införa sommartjänster för högskolestuderande i examensjobb och praktikplatser för ungdomar inom samtliga kommunens verksamheter.
●  Anställda inom kommunen ges rätt att arbeta heltid och delade turer ska vara ett undantag.
 
Utbildning
●  Anpassa utbildningar, både gymnasiala och eftergymnasiala, efter individen, samhället och det lokala näringslivets behov.
●  Lokalproducerad/närlagad mat ska, där det är möjligt, serveras i förskola, skola och omsorg.
●  Flexibla lösningar för barnomsorg under kvällar och helger.
●  Alla barn i skolan ska erbjudas läxhjälp.
●  Upprustning av inre skolmiljöer, i första hand för Sonfjällsskolan och Södra skolan/Härjedalens gymnasium.
●  Kontinuerlig fortbildning för alla anställda inom kommunens verksamheter för att möta framtida behov.

Social omsorg
●  Vård och omsorg ska bedrivas med hög kvalitet, där den enskilde individen ska ha inflytande och känna delaktighet i sina insatser.
●  Vård och omsorg ska bedrivas utan ekonomiskt vinstintresse.
●  En handlingsplan för anhörigstöd ska tas fram och omfatta alla verksamheter inom socialförvaltningen.
●  Genom utökad samverkan mellan alla tänkbara aktörer ska långvarigt behov av försörjningsstöd motverkas.
●  Insatser för barn och ungdomar i utsatta situationer prioriteras.

Infrastruktur/kommunikation
●  Gratis busskort till barn och unga mellan 6 och 19 år.
●  Hållbara långsiktiga lösningar för dricksvattnet i Lofsdalen och Funäsdalen.
●  Fortsatt utbyggnad av fibernätet i hela kommunen.
●  Arbeta för utveckling av Härjedalen Sveg Airport och Inlandsbanan. 

Kultur och fritid
●  En integrerad avgiftsfri kulturskola med flera inriktningar skapas i Härjedalen.
●  Utveckla stödfunktioner för att tillgodose föreningarnas intressen genom samverkan.
●  I samverkan med näringslivet, föreningar och studieförbunden utveckla allmänkulturen.
●  Större lokalt inflytande över rovdjurspolitiken.
●  Skötsel och underhåll av Sonfjällets nationalpark ska ske i samverkan med bygden. 

Slutligen vill vi i samverkan med Härjedalens Ungdoms Råd, Härjedalens Råd för Äldre och Funktionsnedsatta och i dialog med medborgarna öka deras kommunpolitiska inflytande.

Inför valet 2014 deltog följande kandidater:

●  Anna-Lena Andersson, Omsorgsfrågor
Kandidat till ordförandeposten i Socialnämnden

●  Gunilla Zetterström-Bäcke, Kommunövergripande frågor
Kandidat till ordförandeposten i Kommunstyrelsen

●  Lars-Gunnar Nordlander, Miljö- och byggfrågor
Kandidat till ordförandeposten i Miljö- och byggnämnden

●  Leif Nilsson, Utbildnings- och kulturfrågor
Kandidat till ordförandeposten i nämnden för Bildning, fritid och kultur

●  Maj-Lis Larsson, Samhällstekniska frågor
Kandidat till ordförandeposten i Samhällsbyggnadsnämnden

●  Gunilla Hedin
Kandidat till ordförandeposten i Kommunfullmäktige 

Här nedan kan du se och hämta hem information i A5-format där vi beskriver vad vi vill göra, samt en folder där vi beskriver vårt Framtidskontrakt. För att kunna öppna filerna behöver du programmet Acrobat Reader som finns att ladda ned gratis här.

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kommunfullmäktigelistan till valet 2014 såg ut enligt följande:

1)    Gunilla Zetterström-Bäcke, 49 år, Lillhärdal
2)    Lars-Gunnar Nordlander, 38 år, Sveg
3)    Anna-Lena Andersson, 49 år, Ytterhogdal
4)    Jonny Springe, 57 år, Sveg
5)    Gunilla Hedin, 65 år, Lillhärdal
6)    Leif Nilsson, 70 år, Ytterhogdal
7)    Maj-Lis Larsson, 61 år, Hede
8)    Göran Påhlsson, 60 år, Sveg
9)    Lina Eklund, 35 år, Sveg
10)    Conny Persson, 40 år, Sveg
11)    Tove Dahl, 19 år, Lillhärdal
12)    Stieg Englundh, 62 år, Hede
13)    Solveig Haugen, 67 år, Ytterhogdal
14)    Magnus Rehnfeldt, 44 år, Hede
15)    Elinor Söderlund, 58 år, Ytterhogdal
16)    Sune Halvarsson, 71 år, Hede
17)    Hjördis Hagström, 77 år, Sveg
18)    Gottfrid Jonsson, 66 år, Tännäs
19)    Kristina Holm, 48 år, Vemhån
20)    Leif Hillgren, 68 år, Sveg
21)    Inga-Lill Mårtensson, 61 år, Lillhärdal
22)    Axel Thunell, 68 år, Ransjö
23)    Karin Strandberg, 49 år, Sveg
24)    Sten-Olov Vestlund, 66 år, Ytterhogdal
25)    Pernilla Hejdenbäck, 43 år, Sveg
26)    Gerd Jonsson, 75 år, Ytterhogdal
27)    Nils-Erik Norderud, 62 år, Sveg
28)    Denise Eklund-Sundgren, 63 år, Sveg
29)    Jan Svensson, 71 år, Sveg
30)    Flavia Devonas Hoffman, 25 år, Lillhärdal
31)    Christer Nordqvist, 58 år, Sveg
32)    Hertha Gonvorsdotter Höglund, 44 år, Tännäs
33)    Lena Bäckelin, 50 år, Sveg
34)    Alf Larsson, 69 år, Ytterhogdal
35)    Eva Erlingsson, 71 år, Sveg
36)    Stefan Törnberg, 42 år, Sveg
37)    Harry Persson, 71 år, Lillhärdal
38)    Elving Forsström, 64 år, Sveg